Volg SVGG op Twitter

  • Waiting for Twitter... Once Twitter is ready they will display my Tweets again.

Onderzoek naar samenwerking jeugd met buurtverenigingen

24 januari 2019


DSC_0002

Beste Ouders/verzorgers,

Zoals bijna alle (voetbal)verenigingen in onze regio, heeft ook onze vereniging te kampen met een teruglopend aantal jeugdleden. Ook wij ontkomen dus niet aan samenwerking met andere (buurt)verenigingen.

Het bestuur heeft, met goedkeuring van alle aanwezige leden op de jaarvergadering, een commissie samengesteld welke deze eventuele samenwerking gaat onderzoeken en in kaart gaat brengen. Deze commissie is inmiddels gevormd; Tom ter Voert, Peter Jager en Bert Tiemessen hebben hun medewerking hieraan toegezegd.

De opdracht vanuit het bestuur is als volgt geformuleerd: Onderzoek naar mogelijkheden van samenwerkingsvormen met (buurt-)verenigingen op het gebied van jeugdopleiding. Inzet daarbij is dat onze jeugdleden op hun eigen (leeftijds-)niveau kunnen voetballen met behoud van voldoende activiteiten op het sportpark in Megchelen. Verder willen we dat de identiteit van SVGG gewaarborgd blijft.

We willen jullie als ouders hierbij op de hoogte brengen dat we in gesprek zullen gaan met v.v. Gendringen en Ajax Breedenbroek. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden zullen we met andere verenigingen in gesprek gaan. Hoe en in welke vorm deze eventuele samenwerking eruit komt te zien is nog niet bekend, maar we houden jullie uiteraard op de hoogte.

Met vriendelijke groet,
Bestuur SVGG en Commissie SVGG 2.0 (Peter Jager, Tom ter Voert en Bert Tiemessen)


Competitiestand SVGG 1Sport Vereniging Gedeon Garde